Kontakta oss på Billecta Inkasso

Vår kundservice nås på 091-452 10 80 mellan 09-12. och 13-16 under vardagar Mail skickas till krav@billecta.com

Klagomålsansvarig

Om du upplever att vår kundtjänst inte kan hjälpa dig är du välkommen att vända dig direkt till vår klagomålsansvarig hos oss så lovar vi att svara så snart som möjligt.

Om vi inte har möjlighet att svara inom 14 dagar får du istället ett besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Klagomålsansvarig på Billecta har en skyldighet att reda ut ditt klagomål och undersöka vilka åtgärder som kan vidtas inom bolaget för att undvika att liknande problem uppkommer i framtiden. Klagomålsansvarig informerar de anställda som berörs av klagomålet samt redogör för de åtgärder som behöver vidtas för att undvikande liknande situationer.

Kontakta klagomålsansvarig via brev eller e-post:

Mejl

Mejla oss på krav@billecta.com

Ange "Att: Klagomålsansvarig" i ämnesraden.

Brev

Skicka ett brev till oss:

Billecta AB, Att: Klagomålsansvarig
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Integritetspolicy

Copyright © 2021 Billecta AB. Alla rättigheter förbehållna.

Billecta AB innehar tillstånd från IMY att bedriva inkassoverksamhet.