Har du fått ett brev från Billecta inkasso?

Har du fått ett brev från oss beror detta på att du har fått en faktura som du missat att betala i tid och av denna anledningen har ärendet gått vidare till oss på Billecta inkasso. Behöver du ditt inkassokrav för att göra betalning eller efterfråga avbetalningsplan kan du göra det genom att logga in på Billecta mina sidor.

Vad gör jag nu?

Betala

Betala kravet som en vanlig faktura. På Mina sidor kan du också se samtliga ärenden om du har flera ärenden.

Gör en avbetalningsplan

Om du har svårt att betala allt på en gång kan du ofta dela upp din betalning. Du kan ansöka om en avbetalningsplan på Mina sidor.

Om något inte stämmer

Meddela oss så fort som möjligt om uppgifterna i brevet är felaktiga. Förklara vad som blivit fel och kom ihåg att ange ditt ärendenummer.

Obetald faktura - Köp

Om du inte betalar en faktura i tid skickas i många fall en betalningspåminnelse, däremot finns inte något krav på detta. Det är alltid ditt ansvar att komma ihåg att betala fakturan så att betalningen är mottagaren tillhanda senast på förfallodatumet.

Påminnelse

Om betalningen är sen och det skickas en faktura är det viktigt att du betalar den förfallna fakturan på en gång. När en påminnelse skickas tillkommer i de allra flesta fall en på påminnelseavgift om 60 kronor.

Inkasso

Om du inte betalar påminnelsen skickas ett inkassokrav, inkassokravet skickas antingen via Kivra om du har det i annat fall via vanlig post eller e-post. När inkassokravet är skickat tillkommer en inkassokostnad om 180 kronor.

Kronofogden

Om du inte betalar inkassokravet kan ärendet skickas vidare till kronofogden för ansökan om betalningsföreläggande, när ärendet är skickat till Kronofogden tillkommer en kostnad om 680 kronor. När Kronofogden meddelar utslag i ärendet får du även en “Prick” eller betalningsanmärkning.

Integritetspolicy

Copyright © 2021 Billecta AB. Alla rättigheter förbehållna.

Billecta AB innehar tillstånd från IMY att bedriva inkassoverksamhet.